Novinky

Říjnové číslo

V říjnu si budeme povídat o přírodě, abychom věděli, jak o ni pečovat a jak ji chránit. 


Zavítáme do říše hmyzu…
 …naučíme se třídit odpad a kompostovat…
 


 
…a na konec vyrazíme na procházku do podzimního lesa. Tak příjemnou zábavu!