mdv meda pusik webbanner 486x60 1

Argo banner 120x120

mau 120 6001banner

banner argo 120x120px

 

Méďa Pusík je měsíčník určený předškolákům a mladším školním dětem. Je vaším neocenitelným pomocníkem při výuce, hravou metodou seznamuje děti se základy počítání, čtení a psaní, přináší úkoly procvičující logiku, poznávání barev a tvarů, ale i příběhy, které rozvíjejí dětskou fantazii a mluvený projev. Pro úspěšný vstup budoucího žáčka do školy a jeho osvojení si psaní je nezbytné, aby ruka, kterou bude psát, byla uvolněná a připravená – a proto u nás vždy najdete grafomotoriku. Velký důraz klademe také na rozvoj fantazie a řečových dovedností. Zapojení práce s časopisem Méďa Pusík do výuky může výrazně obohatit a zpestřit každodenní činnosti a aktivity v mateřské školce.


Co konkrétně Méďa Pusík přináší?
•    Roční období
•    Poznáváme život kolem nás aneb Jak a proč – seznámíme děti se zvířátky, představíme různá povolání, zodpovíme všetečné otázky
•    Grafomotorika – hravé úkoly rozvíjející psaní a procvičování písmen
•    Příběhy o Pusíkovi – veselé a poučné příběhy Medvídka Pusíka a jeho přátel, na ně navazují doplňující otázky a úkoly, díky kterým se děti učí vnímat a interpretovat vyprávěné PDF zde a zde
•    Jednoduché a zábavné početní úkoly
•    Psaní – učíme se psát
•    Vystřihovánky z papíru, karty, puzzle a jiné hry
•   Malované příběhy – unikátní komiksové příběhy, které rozvíjí schopnost fabulovat na základě obrázků


 
Tvorba www